Stichting Stimular


Botersloot 177 3011 HE Rotterdam
010 238 2828 Klik om te bellen

Over Stichting Stimular

Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen.

ONZE MISSIE

Wij vertalen de groeiende vraag om duurzaamheid naar praktische instrumenten en werkwijzen voor bedrijven, brancheverenigingen, overheden en zorgaanbieders.

Door kennis en ervaring te delen willen wij de verduurzaming van bedrijven en organisaties versnellen, onder andere op stimular.nl/doe-het-zelf.

Ons doel is dat ondernemers en managers weten wat hun grootste impact op duurzaamheid is en wat de bijbehorende maatregelen gericht op verduurzaming zijn.

Kenmerken van onze werkwijze zijn: maatwerk, inspirerende samenwerking en heldere communicatie.

Ook binnen de eigen organisatie werken we aan het verminderen van onze milieubelasting, een goede werksfeer en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

ONZE STRATEGIE

Klimaatneutraal en circulair ondernemen zijn speerpunten in onze strategie. We zijn gespecialiseerd in meten en monitoren van impact op gebied van duurzaamheid. We ondersteunen bedrijven en organisaties met het opstellen van onder andere een energiebesparingsplan, klimaatneutraalplan, CO2-footprint, duurzaamheidsverslag, ketenanalyse, levenscyclusanalyses (LCA) en documenten voor het behalen van duurzaamheidscertificaten.

We werken vaak samen met brancheorganisaties en lokale overheden. Zo bereiken we de vele ondernemers en managers die interesse hebben in duurzaamheid maar concrete aanknopingspunten missen. Bedrijven en organisaties maken een vliegende start met onze praktische instrumenten zoals de Milieubarometer. We ontwikkelen ook branchespecifieke scans en keurmerken voor MVO en Duurzaam Ondernemen.

Tot slot zijn onze cursussen en workshops een belangrijk onderdeel van onze strategie: een effectief middel om onze kennis en ervaring te delen met veel bedrijven en organisaties. We voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en zijn hiervoor geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Stichting Stimular in het kort

Advies op gebied van

Milieu

Methoden

Advies
Trainingen

Soort organisatie

Commercieel
Non-profit
Overheid
Semi-Overheid

Onze locatie

Stichting Stimular


Botersloot 177 3011 HE Rotterdam
010 238 2828 Klik om te bellen