EcoTierra-ecologisch adviesbureau


Margijnenenk 12 7415 JZ Deventer
0570-597418 Klik om te bellen

Over EcoTierra-ecologisch adviesbureau

EcoTierra- ecologisch adviesbureau onderzoekt, adviseert en begeleidt.

Vaak is een quickscan flora en fauna voldoende om een ruimtelijke ingreep door te laten gaan. Soms is echter een nader onderzoek naar bijvoorbeeld vleermuizen, huismussen of de rugstreeppad noodzakelijk. En mogelijk dienen er zelfs mitigerende maatregelen genomen te worden om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen.

EcoTierra kan deze onderzoeken voor u uitvoeren en gaat waar nodig op zoek naar de meest gunstige oplossing voor alle partijen.

Draagvlak voor natuur staat bij EcoTierra hoog in het vaandel. Het moet voorkomen worden dat natuur als iets negatiefs gezien gaat worden. Dit vergt creatieve oplossingen met een pragmatische insteek.

Neemt u gerust contact op met EcoTierra om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.


EcoTierra-ecologisch adviesbureau in het kort

Advies op gebied van

Milieu

Methoden

Advies

Soort organisatie

Commercieel

Onze locatie

EcoTierra-ecologisch adviesbureau


Margijnenenk 12 7415 JZ Deventer
0570-597418 Klik om te bellen