Bureau Waardenburg Vestiging Noord


Oosterweg 127 9751 PE Haren
0345-512710 Klik om te bellen

Over Bureau Waardenburg Vestiging Noord

Over Bureau Waardenburg Vestiging Noord

Sinds 1 januari 2018 is Koeman en Bijkerk, Bureau Waardenburg Vestiging Noord geworden. Bureau Waardenburg is een onafhankelijk bureau voor ecologisch onderzoek en advies. Door de diversiteit in ervaring en deskundigheid van onze medewerkers hebben wij een integrale benadering. De combinatie van ecologisch adviseurs met een brede kennis en een gespecialiseerd hydrobiologisch laboratorium maakt ons uniek.

Het team Hydrobiologie houdt zich onder andere bezig met:

  • De inventarisatie en monitoring van fytoplankton, zoöplankton, macrofauna
  • Zwemwaterkwaliteit
  • Watersysteemanalyses

Het team Ecologie en Natuur houdt zich onder andere bezig met:

 

  • De inventarisatie en monitoring van een groot aantal soortgroepen (o.a. vaatplanten, amfibieën, vlinders, libellen, vogels en zoogdieren);
  • Onderzoek en advies op het gebied van natuurwetgeving (Wet natuurbescherming, EHS, KRW);
  • Ecologische begeleiding van werkzaamheden;
  • Onderzoek en advies op het gebied van aquatische ecologie (zoals visstandbemonstering, vismigratieonderzoek).

Foto's

ecologen aan het werk, veldwerk, vogelecologie, radar, aquatische ecologie, natuur en landschap

Bureau Waardenburg Vestiging Noord in het kort

Advies op gebied van

Milieu
Organisatie
Personeel

Methoden

Advies
Trainingen

Soort organisatie

Non-profit
Overheid
Semi-Overheid

Onze locatie

Bureau Waardenburg Vestiging Noord


Oosterweg 127 9751 PE Haren
0345-512710 Klik om te bellen