Hoe verder met uw bedrijf?

Hoe verder met uw bedrijf

Het kan elke ondernemer gebeuren: minder rendement, vrijheid en/of plezier in zijn bedrijf. Soms is dit vlot oplosbaar. Dit wordt lastiger als ondernemer en/of bedrijf in een (knellend) patroon raken. Het realiseren van zijn/haar visie, doelen, rendement en het vervullen van zijn/haar basisbehoeften vrijheid en plezier kunnen dan uit beeld raken. De neiging harder te gaan werken in het bedrijf kan averechts uitpakken. Slim áán het bedrijf werken is beter.

Aandachtspunten kunnen zijn: leiderschap en visie, de juiste mensen aan boord, strategie en structuur, bedrijfscultuur en plezier, effectiviteit van processen, organisatieontwikkeling, een actieplan voor rendement, vrijheid en plezier. Het gehele ontwikkelproces van een bedrijf bestaat uit opeenvolgende fasen met elk hun eigen prioriteiten en vereiste kennis en vaardigheden. Expertise kunt u zelf ontwikkelen of van buiten halen. Uiteindelijk doel is uw bedrijf onafhankelijk te maken van u zelf om de continuïteit zeker te stellen en naar een bedrijfsoverdracht te groeien. Regelmatig echte aandacht geven helpt. Uw bedrijf hoeft niet eerst zie te zijn om beter te worden.

Vrees uw sterke punten

Herkent u wanneer uw sterke punten zich tegen u keren en uw effectiviteit daalt? Dat gebeurt als u uw sterke punten overdrijft en tegelijker tijd uw 'knop' voor complementair gedrag laag staat. Mensen om u heen ervaring dit als erg eenzijdig.

Zo weten verbaal begaafde mensen soms niet wanneer ze moeten stoppen. Ze kunnen doen alsof het niet nodig is om naar anderen te luisteren. Volgens Kaplan en Kaiser kunnen leidinggevenden zich laten meeslepen door waar ze het beste in zijn en het complementaire gedrag volkomen negeren. Of juist ontwijkend gedrag tonen, vaak uit angst de situatie niet te beheersen. Leiderschap vraagt balans tussen de behoefte om dwingend te zijn en de behoefte om samen te werken met tegelijkertijd balans tussen strategische en operationele doelen. De concrete uitwering hiervan vraagt om veelzijdigheid én regulering van 'gedragsalternatieven'. Tijdig gas terug nemen op sterke punten schept de ruimte om helder te blijven waarnemen, denken en doen met minder stress. Dit houdt onze hersens flexibel. Een prettig idee als we met zijn allen langer blijven doorwerken.

Op November 19, 2016