De Zelf Konfrontatie Methode biedt nieuwe kansen voor persoonlijke ontwikkeling

Vaak komen medewerkers en managers op een punt in hun carrière waarin zij de noodzakelijke motivatie in hun werk missen. Routines zijn ingeslopen en voldoende nieuwe uitdagingen ontbreken. Zij vragen zich af welke wending zij in hun werk kunnen aanbrengen.

Belangrijke keuzes in iemands leven, studie en /of werk worden nooit gemakkelijk of snel gemaakt. Zelfonderzoek en zelfinzicht zijn nodig om verstandige en zinvolle afwegingen te kunnen maken.

De Zelf Konfrontatie Methode is een wetenschappelijk gefundeerde methode die in een relatief korte tijd kan helpen bij het uitvoeren van een persoonlijk zelfonderzoek en het vergroten van zelfinzicht.

Hierdoor krijgt men zicht krijgt op alle facetten die van betekenis zijn in leven, werk en/of studie. Facetten die de persoon hebben gevormd en die van invloed zijn op iemands functioneren, motivatie en welbevinden.

De methode wordt onder begeleiding van een ZKM-consultant uitgevoerd. Van de zelfonderzoeker wordt een actieve opstelling gevraagd.

Het doel van de Zelf Konfrontatie Methode is:

 • Het vergroten van zelfinzicht en een betere kijk op de mogelijkheden tot persoonlijke verandering en groei.
 • Mobiliseren van zelfsturing over het eigen leven (privé, werk en/of studie).

De Zelf Konfrontatie Methode is geschikt voor iedereen die zijn/haar levensverhaal op gestructureerde wijze in kaart wil brengen, inzicht wil krijgen in eigen motieven en drijfveren en daaruit consequenties wil trekken.

De methode kan ook worden gebruikt wanneer twee personen die elkaars partner of collega zijn, hun relatie willen verbeteren.

De Zelf Konfrontatie Methode is geschikt voor toepassing in de volgende situaties:

 • Wanneer u genoodzaakt bent belangrijke beslissingen te nemen in uw leven of werk.
 • Bij het gevoel dat u belangrijke wendingen aan uw leven of loopbaan zou moeten geven.
 • Bij fricties in uw persoonlijke levenssfeer, in uw werk- of studiesituatie.
 • Bij verzuimpreventie en reïntegratie.
 • Wanneer u het gevoel heeft beter uit de verf te kunnen komen en wilt werken aan u zelf.

Het zelfonderzoek verloopt in een aantal stappen:

 • Het onderzoek begint met een gesprek waarin de waardegebieden (betekenisvolle ervaringen) op een rij worden zet.
 • Deze waardegebieden worden verbonden met een voorgegeven reeks van gevoelens.
 • Computerverwerking: resultaten en conclusies van het zelfonderzoek maken opvallende punten en verbanden zichtbaar.
 • Bespreking van de onderzoekresultaten en start en planning van het keuze- en veranderingstraject.
 • Uitvoering van het veranderingstraject. Hierbij wordt coaching gegeven.

De onderzoeksprocedure kan bij eenzelfde persoon meermalen, met tussenpozen van enige maanden of zelfs jaren, worden toegepast. Hierdoor ontstaat een goed beeld van waar iemand staat in zijn of haar veranderingsproces.

Het zelfonderzoek kan gedurende ca vier dagdelen worden uitgevoerd binnen een periode van enkele weken. Het voordeel hiervan is, dat geen langdurend coachingstraject nodig is. Na het zelfonderzoek wordt het veranderingstraject afgesproken. Coaching is daarna alleen op verzoek nodig.

Wat mag iemand van dit zelfonderzoek verwachten?
Men krijgt in korte tijd (en tegen relatief lage kosten) meer inzicht in de eigen motivaties, waardoor de persoonlijke doelen scherper in beeld komen. De gewenste veranderingen worden helder en meetbaar gemaakt. De persoonlijke keuzes zullen doelgerichter zijn en de flexibiliteit en het zelfsturend vermogen nemen toe.

De Zelf Konfrontatie Methode en de onderliggende Waarderingstheorie zijn ontwikkeld door de Nijmeegse hoogleraar Persoonlijkheidsleer Prof. Dr. H.J.M. Hermans (emeritus), in samenwerking met Drs.E. Hermans-Jansen, psychotherapeute. De methode sluit aan bij recente ontwikkelingen in de narratieve (verhalende) psychologie, waarin de persoon fungeert als auteur en acteur van het eigen levensverhaal. De Zelf Konfrontatie Methode is een wetenschappelijk ontwikkeld instrument voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Op August 3, 2007