Leidinggeven aan arbo-functionarissen

De afgelopen jaren is de trend ontstaan om de verantwoordelijkheid voor de gezondheid, de veiligheid en de psycho-sociale arbeidsbelasting in het werk steeds meer bij de werknemers zelf te leggen.

Het arbo- en gezondheidsbeleid bij overheid, bedrijfsleven en non-profit-sectoren zal zich dan ook in toenemende mate richten op gezondheidspreventie en dus ook op medewerkers die níét ziek zijn. Daar komt bij dat in de nabije toekomst werknemers tot op hogere leeftijd zullen moeten blijven werken dan nu nog het geval is.

Het management krijgt als gevolg van de arbowetswijzigingen die in 2005 en 2007 zijn ingevoerd, steeds meer beleidsvrijheid. Door de toenemende eigen verantwoordelijkheid van werkgevers zal de behoefte aan en de noodzaak van meer interne - ontwikkelings- en veranderingsgerichte - arbodeskundigheid groter worden.

Vaak vervullen arbo-coördinatoren, arbo-preventiemedewerkers, verzuimcoördinatoren, casemanagers en andere arbo-functionarissen in een organisatie een solistisch bestaan. Zelfstandig kunnen functioneren is een pré, maar dikwijls komt het er op neer dat zij veel arbo-zaken zelf moeten uitzoeken, terwijl die soms door een leidinggevende gedaan of begeleid zouden (moeten) worden. Veel arbo-functionarissen worden niet gecoacht op doelen en prestaties.

Door gebrek aan leiding, aansturing en coaching functioneren en presteren arbo-functionarissen onvoldoende. Vaak komt dit omdat hun directeur, leidinggevende of hoofd p&o onvoldoende bekend zijn met de arbo-wetgeving, de inhoud van het arbo-werk, de methodes en werkwijzen en het arbo-instrumentarium.

Voor de directeur, leidinggevende of hoofd p&o is het belangrijk om aan arbo-functionarissen zinvol coachend leiding te geven, problemen van de arbo-functionaris goed te begrijpen en te doorzien, een goede gesprekspartner en meedenkende leidinggevende van de arbo-functionaris te zijn en zinvolle prestatiefeedback te geven.

Op August 3, 2007