Als manager op eigen benen gaan staan.

Bent u als manager toe aan een nieuwe uitdaging en hebt u het idee dat u hetzelfde kunt als wat u baas doet? Dan is een management buy-in een uitgelezen kans om dit in realiteit te brengen. De management buy-in is een trend die we steeds vaker tegenkomen.

Een management buy-in, ofwel de doorgaans gebruikte afkorting ‘MBI’, is een sterk groeiende vorm van bedrijfsovername. Bij een MBI neemt een buiten het bedrijf opererende (rechts)persoon het bedrijf over van de huidige eigenaar. De voornaamste kandidaten voor een MBI zijn vooral ervaren managers die van plan zijn om hun ondernemingszin te gebruiken.

MBI’s zullen de komende jaren steeds vaker voorkomen. Het is namelijk zeker dat het aantal te verkopen ondernemingen de komende jaren zal toenemen want 25% van de bestaande DGA’s is ouder dan 55 jaar. Steeds meer van deze DGA’s zullen al de komende tijd hun bedrijfsopvolging in overweging nemen.

De overname

Om een bedrijfsovername in goede banen te leiden is het van belang dat zowel de kopende als verkopende partij goed wordt geadviseerd. Vooral voor managers die de “klappen van de zweep” nog niet kennen is er een uitdaging. Het is bijvoorbeeld van belang dat er een deugdelijk waarderingsrapport wordt opgesteld, zodat er een betaalbare en vooral reële waarde kan worden gebruikt voor de prijsonderhandelingen. Voor de kopende partij zal er een financieringsaanvraag moeten worden opgesteld, waarbij de ratio’s van de bank worden ondervangen. Een deugdelijke aanvraag is van belang want op dit moment is het vaak bijzonder moeilijk om geld los te krijgen bij banken.

Veel eigenaren van een stabiel winstgevend bedrijf hebben hoge verwachtingen van de overnameprijs. Als zo’n hoge prijs wordt betaald dan brengt dit na de overname een flinke financieringslast met zich mee. En dat zorgt voor een verhoogde druk op de prestaties van de onderneming. Voor de koper is het dan ook van belang om de (financiële) lange termijn effecten al vóór de overname op het netvlies te hebben.

Bij een overnametraject spelen naast de financiering en de waardebepaling veel meer aspecten een rol. Wat zijn bijvoorbeeld de fiscale en juridische gevolgen voor de kopende en verkopende partij en wat is de economische potentie van de onderneming?

Op January 3, 2012